Wykonujemy zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu wziewnym. Jest to jedna z najbezpieczniejszych procedur znieczulenia ogólnego. Kwalifikowani do niej są pacjenci w złym stanie ogólnym, z chorobami towarzyszącymi, starsi.