1-Riwana Antczak- 5-6.08.17 19-20.08.17

2-Anna Czabaj-Kleszcz-12-13.08.17

3-Arkadiusz Silny-26-27.08.19